Encants Nous Eix Comercial

Encants Nous Eix Comercial
Sostenibilitat

Què es la sostenibilitat?

La definició de sostenibilitat malgrat la complexitat del seu concepte, es pot simplificar en el fet de satisfer qualsevol de les nostres necessitats presents sense comprometre el futur de la biodiversitat i els ecosistemes naturals del nostre planeta i per tant, tampoc, de les següents generacions.

De qui és responsabilitat la sostenibilitat?

 La sostenibilitat és responsabilitat de tots i afecta a tots els nivells organitzatius de la nostra societat, des del barri al planeta sencer.

Per què es important la sostenibilitat?

 El desenvolupament sostenible encara que inicialment va tenir les seves arrels a l'àmbit de l'ecologia, avui dia a més de fomentar la protecció del medi ambient, també, promou un major benestar social per a tothom i la prosperitat i les oportunitats econòmiques per a tots.

En quins àmbits de la nostra vida té lloc el desenvolupament sostenible?

 En tots. La sostenibilitat afecta a tota mena de recursos: econòmics, materials, humans, socials i ambientals.

El desenvolupament sostenible per definició, inclou sempre obligatòriament els àmbits: econòmic, social i ambiental. En el moment que no es té en compte un o dos d'ells, deixa de tractar-se de sostenibilitat.

 • Sostenibilitat ambiental: fa referència als recursos de la Terra i a la qualitat de vida i garanteix que en satisfer les nostres necessitats d'aigua, aliments i refugi i, també, en dedicar-nos a activitats que ens ajuden a fer més plaent la nostra vida, incloses activitats d'oci i entreteniment, no causem danys al nostre medi ambient ni esgotem els recursos que no podem renovar.
 • Sostenibilitat social: fa referència als recursos humans, tant des del punt de vista individual (ergonòmic, psicològic, ètic, etc.) com de comunitat (drets humans, valors socials, interacció a la societat, comunicació, decòrum, etc.).

  La sostenibilitat social està estretament lligada a l'ètica i la moral perquè tant les decisions com accions que decidim com a individus únics i com a societat afecten la resta.
 • Sostenibilitat econòmica: fa referència a les pràctiques econòmicament rendibles que resulten tant social com ambientalment responsables.

Què és el comerç sostenible?

La sostenibilitat en el sector del comerç abraça sis àmbits bàsics temàtics d’actuació. Els comerços que compleixen amb ells són comerços sostenibles.

 • Compromís amb la comunitat
 • Estalvi d’energia
 • Prevenció i gestió de residus
 • Reducció del consum d’aigua
 • Mobilitat sostenible
 • Consum responsable

 

Què és l’economia de rosquilla?

L'economista britànica Kate Raworth és la creadora del  concepte d’economia  de  rosquilla, la qual es basa en una mentalitat radicalment nova segons la qual, la nostra activitat econòmica hauria de desenvolupar-se en l'espai situat entre una base social i un sostre ecològic.

En la pràctica, això significa que tothom ha de tenir accés als béns bàsics —menjar, habitatge i salut— però dins dels mitjans i recursos disponibles en el planeta.

Carregant...
x
X