Encants Nous Eix Comercial

Encants Nous Eix Comercial
Notícies

Treball resol positivament el 91% de les sol·licituds revisades d'ajuts per a persones treballadores autònomes

30 d'abril de 2020

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha resolt positivament el 91% de les 5.668 sol·licituds d’ajuts econòmics que, fins a data d’avui, ha analitzat d’un total de 7.798 presentades per ajudar a les persones treballadores autònomes.

Les resolucions positives per part del Departament significa l’atorgament de gairebé 4.860.000 euros, un 64,8% dels 7.500.000 euros pressupostats.

Aquests ajusts es destinen a les persones autònomes (persones físiques) que han acreditat una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica.

De les sol·licituds revisades, que ja són el 72% de les presentades, el 6% han estat rebutjades per no complir els requisits, i el 2% ha estat objecte de requeriments per manca d’informació per fer els càlculs.

Les persones beneficiàries comencen a cobrar

Al voltant del 42% de les persones autònomes beneficiàries ha començat a rebre l’ajut econòmic després de publicar-se la resolució positiva del Departament.

La mitjana dels ajuts de les sol·licituds resoltes és de 854 euros. Fins ara, l’ajut mínim atorgat ha estat de 530 euros, i el màxim de 2.000 euros.

Les persones autònomes que estiguin interessades en rebre l’ajut tenen fins el dia 5 de maig per presentar la seva sol·licitud, que el Departament tramitarà fins que s’exhaureixi el pressupost.

Requisits per demanar l’ajut

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- han d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019.

En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es fa amb la mitjana de la facturació  mensual des de l’alta al RETA.

El Departament atorga aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària destinada, i és incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

Aquest ajut és una iniciativa del Govern de la Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, com a resposta urgent a les persones que configuren el Treball Autònom de Catalunya davant d’aquesta situació excepcional, que ha obligat a a diferents autoritats governatives a actuar en el confinament i aïllament de persones i activitats.

Aquest fet ha impactat directament, amb previsibles pèrdues econòmiques, en la prestació del servei de les persones treballadores autònomes, ja sigui per manca de possibilitat de la prestació professional personalment o pel tancament de l’espai on es duu a terme l’activitat professional.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Camiseria Camps
PCinstant
Ferreteria Aram
Estanc del Barri
Jonovisa descans
Mobles Sayez
Breed The Feel
Carregant...
x
X