Encants Nous Eix Comercial

Encants Nous Eix Comercial
Notícies

En marxa el Pla d'ajuts al Comerç per reactivar l'activitat econòmica davant l'emergència sanitària de la COVID-19

30 d'abril de 2020

  • A partir d'avui es poden sol·licitar les subvencions previstes al Pla d’Ajuts impulsat pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement. Les sol·licituds es presentaran electrònicament través del Canal Empresa, omplint el model normalitzat disponible al mateix Canal Empresa, al web del CCAM, o del Departament d’Empresa i Coneixement amb la documentació específica requerida en cadascuna les línies del Pla d’Ajuts.
  • El pla d’ajuts, que inclou 7 programes específics, va dirigit a autònoms, pimes i microempreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda, tant individuals com associades o agrupades, aquelles empreses obligades al tancament arran de la declaració de l’estat d’alarma o que han patit un descens del 70% de la facturació, en els mesos de març i abril, respecte els mateixos mesos de 2019.
  • També s’hi podran acollir les entitats territorials i sectorials del sector comerç, els gremis, les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris i els ajuntaments en l’impuls d’actuacions de reactivació econòmica.

 A partir d'avui ja es poden sol·licitar les subvencions del Pla d’Ajuts del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement, activat pel Govern per tal de reactivar l’activitat econòmica del sector davant la crisi sanitària de la Covid-19.

Dotat amb 9 milions d’euros, el Pla d’Ajuts inclou 7 programes específics dirigits a autònoms, pimes i microempreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda, tant individuals com associades o agrupades, especialment les obligades al tancament arran de la declaració de l’estat d’alarma o que han patit un descens del 70% de la facturació. En aquest context, s’entén que són empreses de serveis a la persona els tallers mecànics, els serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, tintoreria i bugaderies, perruqueria i salons d’estètica i bellesa, bars i restaurants, i serveis de menjar preparat i càtering.

També inclou programes adreçats a les entitats territorials i sectorials del sector comerç, del sector de l’artesania i del sector de la moda, els gremis, les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris i els ens locals en l’impuls d’actuacions de reactivació econòmica que duguin a terme.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics a través del Canal Empresa, omplint el model normalitzat disponible al mateix Canal Empresa, al web del CCAM, o del Departament d’Empresa i Coneixement juntament amb la documentació específica que es requereix en cadascuna les línies del Pla d’Ajuts. El termini de presentació finalitza el 31 de desembre d’enguany o fins que s’exhaureixi el pressupost (això pel programes 3, 4, 5 i 6, els altres són fins a 30 de juny).

Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç

Aquest programa s’adreça a les entitats i associacions amb major representativitat al sector comercial o bé que agrupen empresaris multisectorials. Es podran acollir les entitats del sector del comerç sense ànim de lucre, que tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o, en el cas de la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys 15 eixos comercials i que disposin d’un Pla d’Actuació anual, com a mínim dels últims 3 anys.

L’objectiu del programa és donar suport a aquestes entitats i associacions en les accions que impulsin dins el seus respectius Plans d’Actuacions per al 2020 i alhora incentivar la seva participació en el Pla de xoc post COVID-19 que es durà a terme des del CCAM. Entre les accions a subvencionar s’inclouen les derivades de la seva participació activa en el pla de xoc post covid-19 i les de coordinació i tutorització de la implementació dels Plans d’Actuacions de les Associacions del seu àmbit, per tal de multiplicar el seu impacte. Caldrà una inversió mínima de 3.000 euros i la subvenció cobrirà fins el 70% de les despeses realitzades, amb un màxim de 40.000 euros.

Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda

S’adreça a les entitats del sector del comerç, els serveis, l’artesania i la moda i inclou a entitats territorials sense ànim de lucre; gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre; empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres); i associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.

L’objectiu específic d’aquest programa és enfortir el model associatiu actual i dotar-lo d’eines per afrontar els reptes sectorials i/o del territori de forma integral, donar suport a la revitalització del teixit comercial i productiu dels seus associats per superar els efectes derivats per la crisi sanitària de la Covid-19, i promoure la col·laboració, les economies d’escala, sinergies i serveis compartits entre associacions i altres agents sectorials i de territori.

Les accions que se subvencionen han d’estar previstes en els corresponents Plans d’Actuació de l’Associació (PAA) que les entitats elaboraran en coordinació amb el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), i aniran encaminades a la revitalització i enfortiment del teixit comercial i productiu dels seus àmbits d’actuació, per superar els efectes econòmics de la Covid-19 i adaptar-se al nou escenari d’hàbits de consum. Inclourà accions de recuperació o increment del volum de vendes de les empreses associades a l’entitat, i d’enfortiment de la solvència financera, així com accions a nivell associatiu per estimular la demanda, i per fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda online i la seva logística.

Caldrà una inversió mínima de 3.000 euros i la subvenció cobrirà fins el 80% de les despeses realitzades, amb un màxim de 26.000 euros (en el cas d’entitats territorials, gremis i entitats sectorials d’àmbit nacional o municipal en el cas Barcelona), de 12.000 euros (en el cas d’àmbit comarcal o municipal, excloent Barcelona), i de 8.000 euros (per a empreses agrupades, cooperatives o centrals de compra).

Programa de reactivació del comerç

L’objectiu específic del programa és reactivar el sector del comerç davant la situació econòmica derivada de l’estat d’alarma fruit de l’emergència sanitària de la COVID-19. S’hi podran acollir autònoms i empreses de comerç al detall i serveis amb establiment a peu de carrer i parades de mercats municipals, que acreditin per declaració responsable que han hagut de tancar o que han tingut un descens de la facturació del 70% en els mesos de març i abril, respecte els mateixos mesos de 2019.

Es podrà sol·licitar subvenció per qualsevol acció que digui a terme l’empresa o autònom en el període de recuperació econòmica, que pugui suposar un increment de les vendes, estímul de la demanda, enfortiment de la solvència financera, o el foment de sistemes efectius i àgils de venda online i la seva logística. Inclou despeses fixes d’estructura (com lloguers), compres de producte, i inversions en transformació digital, entre d’altres. La subvenció serà de fins el 100% del cost de la despesa realitzada pel comerciant o paradista, amb un màxim de 2.500 euros.

Programa de suport a la inversió per a nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments

L’objectiu d’aquest programa és contribuir a dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Així mateix, garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona -incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma de d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals-, i donar resposta a l’afectació econòmica derivada de l’emergència sanitària.

Aquest programa d’ajuts va dirigit específicament a empreses de comerç i serveis, artesania i moda, i a parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. En la recuperació de locals buits, se subvenciona la compra o lloguer, l’ús d’aparadors buits, la continuïtat de l’empresa comercial i l’ampliació de la superfície comercial amb l’annexió d’un nou local. En la reforma d’establiments, , l’adequació de les parades de mercats no sedentaris amb antiguitat mínima de 5 anys, i la reforma de botigues a peu de carrer amb mínim 10 anys d’antiguitat. Per acollir-s’hi, caldrà una inversió mínima de 2.000 euros, i cobrirà fins al 50% de les despeses, amb màxim de 5.000 euros.

Programa per a la reactivació de la moda catalana

L’objectiu d’aquest programa és ajudar a reactivar el sector moda a Catalunya, donant suport a la fabricació i comercialització dels productes de moda catalans i augmentant el grau d’internacionalització de les marques de moda catalanes. S’adreça a autònoms i empreses del sector, que acreditin per declaració responsable que han estat obligats a tancar per l’estat d’alarma o que han patit un descens del 70% de la facturació en els mesos de març i abril.

Se subvencionarà qualsevol acció que dugui a terme l’empresa o autònom en el període de recuperació econòmica orientada a incrementar el seu volum de vendes, estimular la demanda, o reactivar la fabricació i oferta de productes de moda. S’inclouen despeses fixes d’estructura -com lloguers-, compres de producte i matèria primera, i inversions en transformació digital per fomentar la venda on-line i la seva logística, entre d’altres. La subvenció serà de fins el 100% del cost de les despeses, amb un màxim de 2.500 euros.

Programa per a la reactivació de l’empresa artesana

L’objectiu d’aquest programa és reactivar el sector de l’artesania donant suport a la seva comercialització així com dotar-lo d’eines per donar resposta als efectes econòmics ocasionats per la crisi sanitària. Es podran acollir autònoms i empreses que desenvolupin i tinguin domini tècnic d’activitats incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans i no inclou l’artesania alimentària.

S’atorgaran ajuts pel 100% de les despeses realitzades per l’empresari artesà fins a un màxim de 2.500 euros. Caldrà acreditar mitjançant declaració responsable que s’ha vist obligat a cessar l’activitat o una caiguda de la facturació del 70% en els mesos de març i abril. Se subvencionen despeses d’estructura -com lloguers i subministraments-, compra de matèria primera, i inversions en transformació digital per fomentar la venda online i la seva logística, entre d’altres.

Programa de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania

És un programa d’ajut específic per als ajuntaments i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. Aquesta línia s’adreça a dos àmbits concrets: d’una banda, suport als municipis per la recuperació de locals comercials buits, i d’una altra, suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania.

En el primer àmbit, se subvencionaran les accions dutes a terme pels ens locals orientades a afavorir l’obertura dels locals buits en zones definides i determinades per tal que es converteixin en pols d’activitat econòmica; estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de la zona definida; atraure oferta comercial de la que té mancança el municipi; i potenciar la col·laboració publico-privada. Inclou despeses d’elaboració de plans estratègics de Diagnosi comercial del municipi, definició de l’estratègia per a l’obertura de locals buits i implementació i seguiment del projecte. Se subvenciona fins el 50% de la despesa de l’ens fins a un màxim de 7.000 euros.

En el segon àmbit, se subvencionen les activitats divulgatives de prestigi relacionades amb oficis artesans (conferències, exposicions, demostracions d’ofici, tallers infantils, concursos...) i els elements de difusió, promoció i publicitat. En aquest cas, se subvenciona fins el 50% de la despesa de l’ens amb un màxim de 10.000 euros.

  • Més info I tràmits sobre el pla d’Ajuts clicant aquí.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Alain Pizza
Marta Cosmètica - Regals
Sancho Mobiliari
El pinche Jerry
Inmoredes
Estanc Barcelona 252
Ferreteria Aram
Carregant...
x
X