Encants Nous Eix Comercial

Encants Nous Eix Comercial
Notícies

Consum recorda que les màscares higièniques i quirúrgiques són les recomanades per a la població general

15 de maig de 2020

El Ministeri de Consum insisteix, per la seguretat de tota la ciutadania, que l'ús i adquisició es facin segons les indicacions i recomanacions del Govern d'Espanya.

El Ministeri de Consum recorda que, seguint les recomanacions de la comunitat científica, les persones sanes i sense contacte amb la COVID-19 han d'utilitzar el model de màscara higiènica, sense renunciar a les recomanacions del Ministeri de Sanitat sobre distanciament físic i higiene. Per a aquelles persones que hagin resultat contagiades, tinguin símptomes o siguin positives asimptomàtiques, s'aconsella l'ús de les màscares quirúrgiques.

Així, el tercer grup -les tipus EPI, entre les quals es troba les FFP2- estan recomanades només per a persones en contacte amb el virus i per a grups vulnerables, sempre sota prescripció mèdica.

Fa dues setmanes, el Ministeri de Consum va publicar una guia amb claus per a l'adquisició i ús de màscares. D'aquesta manera, es busca que la ciutadania faci una compra i un ús responsable i conscient del producte, que s'informi de quins tipus hi ha en el mercat i de quin és el més útil per a la seva situació personal, en funció del seu grau de contacte amb el virus.

 

Aquesta guia estableix que els Equips de Protecció Individual (EPI), de venda en farmàcies i establiments especialitzats, són els recomanats per a professionals en contacte amb el virus i determinats grups vulnerables, sempre per prescripció mèdica. El Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC), l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i els Centres per al Control i Prevenció de Malalties dels EUA (CDC) coincideixen amb aquesta recomanació del Govern d'Espanya.

Cal assenyalar que, en el cas de màscares tipus FFP2, és necessari que l'usuari sigui conscient que aquest tipus d'EPI pot dificultar la respiració més que les màscares higièniques o quirúrgiques, per la qual cosa personal no especialitzat pot tendir a tocar-les i recol·locar-les contínuament, amb el consegüent risc de contaminació. D'altra banda, en ser material principalment destinat a professionals, pot generar una falsa sensació de seguretat, que relaxi el manteniment de la resta de mesures de seguretat i prevenció d'imprescindible compliment, com són la distància física i la rentada de mans.

Finalment, també s'ha de tenir en compte que les persones que realitzen activitats físiques o algunes persones amb dificultats respiratòries poden no tolerar el seu ús. Per aquesta raó, la seva utilització social, pels qui no són professionals, ha de realitzar-se amb prescripció mèdica.

Consum insisteix en la necessitat de seguir les indicacions i recomanacions del Govern d'Espanya en l'ús de màscares, contribuint així a la seguretat de tota la ciutadania.

Informació obligatòria

 

Consum també recorda que és imprescindible que totes les màscares continguin una etiqueta amb la informació obligatòria segons la legislació aplicable. Això inclou les dades relatives a la seva reutilització i, si escau, els usos permesos i nombre de rentades que poden fer-se sense que el producte es ressenti, així com mètode de rentada de la màscara.

En el cas de les màscares etiquetades amb la norma europea per a equips de protecció individual, l'etiquetatge de l'embalatge ha de contenir dades del fabricador, classe de protecció (FFP1, FFP2 o FFP3), la frase "vegeu la informació subministrada pel fabricant", la indicació R o NR en cas que sigui reutilitzable o no reutilitzable, condicions d'emmagatzematge, ús, neteja, manteniment i desinfecció.

Consum adverteix que és obligatori que tota la informació que acompanya al producte estigui escrita, almenys, en castellà. De no ser així, pot provocar problemes de seguretat a l'usuari. Per exemple, podria ocórrer que hi hagi persones al·lèrgiques a determinats materials que es trobin usant màscares amb informació en anglès i xinès. Aquesta obligatorietat en l'ús de l'idioma respon al fet que tota la informació relativa a seguretat, com per exemple la composició del producte, sigui compresa per l'usuari.

Les obligacions relatives a la seguretat són aplicables independentment que el producte es posi a la disposició del consumidor a títol onerós o gratuït, en el marc d'una activitat comercial, ja sigui nou, usat o recondicionat.

A més, la informació que acompanya a la màscara ha d'esclarir a l'usuari la vida útil del producte i les condicions en les quals usar el producte en aquest període de temps. Cal recordar que la recomanació del Govern d'Espanya, avalada per l'OMS, és que -per qüestions de comoditat i higiene, i tret que el fabricant indiqui el contrari- la màscara no tingui un ús superior a quatre hores. I, en tot cas, sempre haurà de substituir-se quan s'humitegi, embruti o deteriori. Així mateix, ha d'adjuntar-se instruccions de neteja.

Referent a la seva certificació, el Ministeri de Consum recorda que abans d'usar una màscara EPI, en cas que inclogui el marcatge CE, cal comprovar que està acompanyat dels quatre dígits que indiquen la conformitat d'un Organisme Notificat reconegut previst en el reglament UE (2016/425).

Quan la classe de protecció sigui una norma no europea per a màscares no mèdiques, aquestes només poden comercialitzar-se en determinats suposats, segons el que es preveu en la Resolució del 23 d'abril de 2020 de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa referent als equips de protecció individual en el context de crisi sanitària. Però, en cap cas, podria marcar-se la màscara amb la norma EN 149:2001+A1:2009 perquè s'estaria induint a error al consumidor, ja que en aquests supòsits no s'ha avaluat la màscara conforme a aquesta norma o no s'ha arribat a completar.

En aquests dos supòsits es pot mostrar el marcatge CE, però sempre hauran d'incloure's els quatre dígits que indiquen la conformitat d'un Organisme Notificat reconegut previst en el reglament UE (2016/425). Aquesta referència és d'obligat compliment, segons la normativa.

Per tot això, el Ministeri de Consum demana a totes les administracions que segueixin les recomanacions del Govern d'Espanya i que compleixin la legislació aplicable sobre EPI, els supòsits establerts en la Resolució del 23 d'abril de 2020 de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa, i la legislació bàsica d'informació i garanties per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

La Moncloa

Els nostres socis

Mobles Sayez
Sancho Mobiliari
Estanc del Barri
Bar Susana
La Belle Studio
Albert Calçats
Claror Cartagena
Carregant...
x
X